Yksittäisten lukiokurssien opiskelu

Mitä yksittäisten lukiokurssien opiskelu eli aineopiskelu tarkoittaa?

Voit opiskella yhtä tai useampaa lukion ainetta. Voit suorittaa aineesta/aineista vain yksittäisiä kursseja tai halutessasi vaikka kaikki tarjolla olevat kurssit.

Miksi opiskelisin yksittäisiä lukion aineita?

Voit opiskella yksittäisiä lukion aineita monesta syystä.

Voit suorittaa ylioppilastutkinnon, jos sinulla on jo lukion päättötodistus.

Voit korottaa lukion päättötodistuksesta jonkun aineen/aineiden arvosanoja tai täydentää lukion päättötodistusta uudella aineella. 

Voit opiskella yksittäisiä aineita pääsykokeisiin tai ylioppilaskirjoituksiin valmistautuessasi. Voit opiskella esimerkiksi lääketieteen pääsykokeita varten biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa tai kauppatieteiden pääsykokeisiin yhteiskuntaopin, historian ja matematiikan kursseja. Jos taas olet osallistumassa ylioppilaskirjoituksiin korottaaksesi arvosanojasi, voit valmistautua niihin aineopiskelijana lukemalla kyseisen aineen kursseja. 

Aineopiskelijana voit opiskella myös ilman erityistä syytä. Jos haluat opiskella esimerkiksi uuden kielen tai verestää aiempaa kielitaitoa, voit tulla opiskelemaan aikuislukioon. Aikuislukiossa on tarjolla kattava kielivalikoima: englanti, ruotsi, espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä. Kieliä on tarjolla alkeista alkavista (B3) edistyneimpiin (A1, B1 - alakoulussa alkaneet kieli). 

Kun päätät opinnot, voit halutessasi pyytää opinnoistasi erillistodistuksen kansliasta tai voit opiskella kursseja ilman todistuksen saantia. Todistuksesta näkyy aikuislukiossa opiskelemasi aineet ja niiden arvosanat. 

Milloin olen aineopiskelija ja milloin lukion tutkinto-opiskelija?

Jos sinulla on lukion päättötodistus, olet aineopiskelija. Samoin olet aineopiskelija, jos olet tällä hetkellä toisen lukion tai ammattikoulun tutkinto-opiskelija. Aineopiskelijoita ovat myös yksittäisiä oppiaineita/kursseja lukevat, jotka eivät aio suorittaa koko lukion oppimäärää.

Huomaa, että jos sinulla toisen asteen ammatillinen tutkinto, mutta ei lukion päättötodistusta olet tutkinto-opiskelija.

Maksaako yksittäisten lukiokurssien opiskelu eli aineopiskelu?

Aine opiskelu on maksullista. Lukuvuosimaksu on 200€ ja kattaa opinnot syksystä kevääseen. Lukuvuosimaksu on sama riippumatta kuinka monta kurssia opiskelet. 

Voinko opiskella Tampereen aikuislukiossa, jos en asu Tampereella?

Tampereen aikuislukiossa voivat opiskella kaikki asuinpaikasta riippumatta. Tampere nimessä viittaa vain koulun sijaintiin.

Voinko tenttiä yksittäisiä lukiokursseja?

Yksittäisiä kursseja ei voi suorittaa tenttimällä. Tenttimällä voi suorittaa vain kokonaisia oppimääriä. Tenttiminen on mahdollista niin sanottuna yksityisopiskelijana. Tenttiminen on maksullista. Kysy lisää kansliasta. Yksityisopiskelija ei voi samaan aikaan olla tutkinto- tai aineopiskelija.