Lukioon valmistava opetus

Kenelle lukioon valmista opetus eli LUVA on tarkoitettu?

Opetus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka ovat maahanmuuttajia tai vieraskielisiä. Heillä pitää olla suoritettuna perusopetus tai sitä vastaava oppimäärä. 

Mitkä ovat lukioon valmistavan opetuksen tavoitteet? 

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa lukio-opiskelussa tarvittavat kielelliset ja tiedolliset valmiudet. Koulutuksessa parannetaan suomen kielen taitoa, kehitetään viestintä- ja tiedonhankintataitoja sekä lisätään suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta.  

Mitä LUVA:ssa opiskellaan?

LUVAssa on runsaasti suomen kielen opintoja sekä henkilökohtaista ja ryhmämuotoista opinto-ohjausta.  Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka voi sisältää LUVA-opintojen lisäksi lukion ja perusopetuksen kursseja. Opiskeltavia aineita ovat suomen kielen lisäksi esimerkiksi matematiikka, englanti ja yhteiskuntaoppi.

Maksaako koulutus?

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Oppimateriaalit, tarvikkeet ja välineet opiskelija maksaa itse. Opiskeluun voi olla mahdollista saada opintotukea tai kotoutumis- tai työttömyysetuutta. Selvitä asia TE-toimistosta jo ennen  koulutukseen hakemista!