Etälukio-opinnot

Kuka voi opiskella etälukiossa?

Tampereen aikuislukiossa täysi-ikäinen opiskelija voi suorittaa lukion oppimäärän etäopintoina (lukion päättötodistus) sekä suorittaa ylioppilastutkinnon. Voit suorittaa opinnot alusta loppuun tai täydentää aikaisemmin kesken jääneet opinnot valmiiksi. Pääsyvaatimuksena on peruskoulun päättötodistus. Keskiarvorajaa ei ole. 

Maksaako etälukiossa opiskelu?

Tutkinto-opiskelu etälukiossa on ilmaista. Kirjat ja muut opiskeluvälineet opiskelija kustantaa itse.

Miten opiskelu tapahtuu?

Etälukiossa opetus tapahtuu verkko-opetuksena. Sinun ei siis tarvitse osallistua opetukseen paikan päällä vaan suoritat kurssit tietokoneen avulla verkkokursseina. Etälukio suoritetaan kolmessa vuodessa ja sen läpäisseet saavat lukion päättötodistuksen. Melkein kaikki valmistuvat samalla myös ylioppilaiksi. Ylioppilaaksi valmistuminen edellyttää osallistumista ylioppilaskirjoituksiin ja niiden hyväksyttyä läpäisemistä.

Etälukion kurssit ja oppikirjat ovat samoja kuin iltaopetuksessa. Etäkursseina järjestetään lukion pakollisen oppimäärän kurssit. Jos haluat opiskella muita kursseja, ne on suoritettava lähiopetuksena iltaisin. 

Mitä etälukiossa opiskelu vaatii? 

Jotta etälukiossa opiskelu onnistuu, sinulla tulee olla vähintään perustaidot tietotekniikassa sekä oma nettiyhteydellä varustettu tietokone. Sinulla tulee olla myös taito ladata koneelle opiskelussa tarvittavia ohjelmia sekä intoa ja rohkeutta opiskelun suhteen. Tärkeää on myös kurssitehtävien teko läpi koko kurssin.

Voinko opiskella Tampereen aikuislukiossa, jos en asu Tampereella?

Tampereen aikuislukiossa voivat opiskella kaikki asuinpaikasta riippumatta. Tampere nimessä viittaa vain koulun sijaintiin.