Aikuisten perusopetus

Kenelle perusopetus on tarkoitettu?

Tampereen aikuislukion perusopetus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille.

Milloin koulutus alkaa?

Maahanmuuttajien perusopetukseen otetaan uusia opiskelijoita syksyisin elokuussa.

Mitä opiskelijalta edellytetään?

Valittavien opiskelijoiden tulee olla perusopetuksen päättötodistusta vailla olevia oppivelvollisuusiän ylittäneitä maahanmuuttajia, jotka eivät samanaikai­sesti ole päätoimisina opiskelijoina muissa oppilaitoksissa.

Kauanko koulutus kestää?

Aikuisten perusopetuksen oppimäärän suorittaminen vie opiskelijan aiemmista opinnoista riippuen 1–3 vuotta. Opetusta anne­taan pääosin maanantaista torstaihin lähiopetuksena.

Onko maahanmuuttajien perusopetukseen pyrkiville pääsykoe?

Kyllä. Kaikki maahanmuuttajien perusopetukseen pyrkivät osallistuvat lähtötasotesteihin ja haastatteluun. Testit jär­jestetään matematiikan, englannin ja suomi toisena kielenä -oppiaineissa.

Voiko perusopetuksen päättötodistusta parantaa aikuislukiossa?

Varsinaisesti alkuperäistä perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ei voi aikuislukioissa korottaa. Sen sijaan aikuislukioissa voi suorittaa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia perusopetuksen aineen oppimääriä ns. yksityisopiskelijana. Yksityisopiskelu on maksullista.

Kuinka suomalainen, jolta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän Tampereella?

Aikuinen suomalainen henkilö, jolta puuttuu perusopetuksen oppimäärä, voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän Tampereen aikuislukiossa yksilökohtaisin ratkaisuin. Tällöin henkilön täytyy ottaa yhteyttä Aikuislukioon ja sopia tapaaminen suunnitelman tekemiseksi.

Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Minna Pohjola,puh. 040 1299 473, minna.pohjola(a)tampere.fi​