Aikuisten perusopetus

Maahanmuuttajien perusopetus

 

Maahanmuuttajien aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opetus siirtyy Tampereen aikuislukiosta Treduun syksyllä 2020. Päättövaiheeseen tuolloin pyrkivät/siirtyvät opiskelijat aloittavat opintonsa Tredussa. Aikuislukiossa ei enää järjestetä päättövaiheen lähtötasotestejä.

Lisätietoja Tredusta.

 

Lukuvuonna 2020-2021 aikuislukiossa opetetaan vielä ryhmää, joka on aloittanut perusopetuksen päättövaiheen opintonsa syksyllä 2019 ja jonka arvioitu valmistumisaika on keväällä 2021. Tähän ryhmään voidaan lukuvuoden 2020-2021 aikana ottaa sellaisia opiskelijoita, jotka ovat aiemmin muualla suorittaneet perusopetuksen päättövaiheen opintoja niin paljon, että heidän on mahdollista ryhmän kursseille osallistumalla saada perusopetuksen oppimäärä suoritettua. Nämä opiskelijat otetaan opiskelemaan suoritettujen opintojen perusteella opinto-ohjaajan haastattelun kautta. Lisätietoja antaa opinto-ohjaaja Minna Pohjola, puh. 040 129 9473, minna.pohjola(a)tampere.fi.