Aikuisten perusopetus

Kenelle perusopetus on tarkoitettu?

Tampereen aikuislukion perusopetus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille.

Milloin koulutus alkaa, mitä opiskelijalta edellytetään ja kauanko koulutus kestää?

Maahanmuuttajien perusopetukseen otetaan uusia opiskelijoita syksyisin elokuussa. Valittavien opiskelijoiden tulee olla perusopetuksen päättötodistusta vailla olevia oppivelvollisuusiän ylittäneitä maahanmuuttajia, jotka eivät samanaikai­sesti ole päätoimisina opiskelijoina muissa oppilaitoksissa. Aikuisten perusopetuksen oppimäärän suorittaminen vie opiskelijan aiemmista opinnoista riippuen 1–3 vuotta. Opetusta anne­taan pääosin maanantaista torstaihin lähiopetuksena.

Onko maahanmuuttajien perusopetukseen pyrkiville pääsykoe?

Kyllä. Kaikki maahanmuuttajien perusopetukseen pyrkivät osallistuvat lähtötasotesteihin ja haastatteluun. Testit jär­jestetään matematiikan, englannin ja suomi toisena kielenä -oppiaineissa.

Voinko parantaa perusopetuksen päättötodistustani aikuislukiossa? 

Varsinaisesti alkuperäistä perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ei voi aikuislukiossa korottaa. Sen sijaan aikuislukiossa voi suorittaa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia perusopetuksen aineen oppimääriä ns. yksityisopiskelijana. Yksityisopiskelu on maksullista.

Kuinka suomalainen, jolta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän Tampereella?

Aikuinen suomalainen henkilö, jolta puuttuu perusopetuksen oppimäärä, voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän Tampereen aikuislukiossa yksilökohtaisin ratkaisuin. Tällöin henkilön täytyy ottaa yhteyttä aikuislukioon ja sopia tapaaminen suunnitelman tekemiseksi.