Opintojen suunnittelu ja ohjauskeskustelu

Ennen opintojen alkua tutustu aikuislukion kotisivujen kohtaan opinnot ja varaa aika ohjauskeskusteluun opinto-ohjaajalle.

Kun suunnittelet opintojen kulkua,

  • ota alusta asti huomioon mahdollinen yo-tutkinnon hajauttaminen ja jatko-opinnot
  • valitse opintojen alusta alkaen äidinkielen, A-kielen, B1-kielen, matematiikan ja B3-kielen kursseja.
  • huolehdi, että kaikki pakolliset kurssit kuuluvat opinto-ohjelmaasi ja minimikurssimäärä 44/48 on suoritettu ennen haluamaasi valmistumisajankohtaa.
  • ota huomioon, että kurssien suoritusjärjestyksestä määrätään kunkin aineen kohdalla erikseen.

Aikaisemmat opinnot otetaan huomioon siten, että voit saada vapautuksen niitä sisällöltään vastaavista kursseista. Aikaisempien kurssien hyväksiluvun tekee opinto-ohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa. Päivälukioiden kurssisuorituksia hyväksiluetaan suhteessa aikuislukion minimikurssimäärään.

Jos päätät erota koulusta, neuvottele aina ensin rehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Älä tee hätiköityä eroamispäätöstä.

Ohjauskeskustelu

Opintojen alussa ohjauksessa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja lisäksi tehdään mahdolliset hyväksiluvut aikaisemmista opinnoista. Opiskelu-suunnitelmaa voi tarkistaa opinto-ohjaajan kanssa opintojen aikana.

Viimeistään toisen vuoden ohjauskeskustelussa laaditaan ylioppilaskirjoituksia koskeva suunnitelma. Suunnitelma sisältää kirjoitettavat aineet, yo-kirjoitusten aikataulun ja osallistumisoikeutta sekä päättötodistusta koskevat säännöt.

Opintojen loppuvaiheessa ohjaus painottuu valmistumiseen ja jatko-opintoihin. 


Ohjauskeskusteluissa korostuu neuvonnan lisäksi opiskelijan itsetuntemuksen rakentuminen. Voit kääntyä opinto-ohjaajan puoleen aina, kun sinulla on jotain kysyttävää tai keskusteltavaa. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Ritva Lintonen
+358 50 3257 409
ritva.lintonen(a)tampere.fi

Minna Pohjola
+358 40 1299 473
minna.pohjola(a)tampere.fi