Ylioppilastutkinto

 

 

 

 

 

 

ABI-INFO 1

Kaksi keskenään samanlaista ABI-INFO 1:sta järjestetään ma 29.4. ja to 2.5. auditoriossa klo 16:15 - 17:00. Info on pakollinen syksyn 2019 yo-kirjoituksiin aikoville.

 

Ilmoittautuminen syksyn yo-tutkintoon toukokuussa.

 

KOKELAAN TIETOKONETTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET MUUTTUVAT: Lue asiasta Ylioppilastutkintolautakunnan tiedote

 

Ylioppilastutkinnon saadaksesi sinun on suoritettava hyväksytysti neljä pakollista koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Lisäksi valitset kolme muuta koetta pakollisiksi. Näistä kolmesta vähintään yhden on oltava A-tason eli pitkän oppimäärän koe kielissä tai matematiikassa.

Pakolliset kokeet ovat kaikille pakollinen äidinkielen koe ja kolme seuraavista: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe, reaaliaineen koe.

Neljän pakollisen kokeen lisäksi voit suorittaa yhden tai useampia ylimääräisiä kokeita.

Kokeeseen osallistumisoikeus lukiota opiskelevalla on kun aineen pakolliset kurssit on arvioitu numerolla. Kaksi ja puoli vuotta kestäneiden, tutkintoon johtaneiden ammattiopintojen pohjalta voi myös osallistua kokeisiiin. Jos ammattitutkinto on suppeampi, osallistuminen tutkintoon saattaa olla  mahdollista lukion lisäopintojen jälkeen. Kysy tästä opinto-ohjaajalta.

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa yhdellä koekerralla tai hajauttaa sen useammalle koekerralle. Osallistumisoikeus neljään pakolliseen aineeseen täytyy hankkia ja kokeisiin ilmoittautua kolmen perättäisen tutkintokerran aikana.

Jos siis ilmoittadut syksyllä ensimmäiseen pakolliseen kokeeseen, on sinun ilmoittauduttava kolmeen muuhun viimeistään seuraavan vuoden syksyllä. Tutkinnon suoritus vie silloin puolitoista vuotta, ellei hylättyjä tuloksia tule. Hylättyjä kokeita saa uusia tiettyjen sääntöjen mukaan.

Opiskele siis koeaineita suunnitellusti niin, että aineen pakolliset kurssit valmistuvat ajoissa. Kaikki kokeet perustuvat lukion valtakunnallisen tuntijaon pakollisten ja syventävien kurssien oppimääriin - valitse siis kursseja tarpeeksi laajasti.