Luvan aineet

Opiskelusuunnitelma

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka voi sisältää LUVA-opintojen lisäksi lukion ja perusopetuksen kursseja.

LUVAssa on runsaasti suomen kielen opintoja sekä henkilökohtaista ja ryhmämuotoista opinto-ohjausta.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on tärkeä osa opintoja.


Oppiaine

pakollisten kurssien määrä

äidinkieli / suomi toisen kielenä

      10

muut kielet

      3

matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot:

matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede

      2

yhteiskuntatietous ja kulttuuriset opinnot:

(historia yhteiskunta-oppi)

      2

opinto-ohjaus

      2

valinnaiset opinnot

      6