Lukio

ABI-INFO 2

Kaksi keskenään samanlaista ABI-INFO 2:stä järjestetään ke 6.3. ja to 7.3. auditoriossa klo 16:15 - 17:00. Info on pakollinen kevään 2019 yo-kirjoituksiin aikoville. Ennen abi-infoa on kokelailla mahdollisuus osallistua kannettavan tietokoneensa kanssa Abitti-testaukseen klo 15 - 16 molempina info-päivinä. Paikka: B-siiven 3. krs:n luokka.

LUMATE-kurssi 2. asteen opiskelijoille keväällä 2019 https://www.lumate.fi/2019/01/31/lumate-kurssi/

Aikuislukion päättötodistukseen vaadittava vähimmäiskurssimäärä on 44 kurssia. Mikäli päivälukio-opintojen keskeytymisestä on alle vuosi, sovitaan vähimmäiskurssimäärä tapauskohtaisesti. Ota tällöin yhteys opinto-ohjaajaan

Mukaan kokonaiskurssimäärään lasketaan arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit sekä ne koulukohtaiset kurssit, jotka on suoritettu hyväksytysti. Vähimmäiskurssimäärää varten on opiskeltava myös syventäviä kursseja, jotka ovat aineesta riippuen luonteeltaan lähtötaso-, kertaavia tai syventäviä kursseja. Enimmäiskurssimäärää ei ole, lukio tulee kuitenkin suorittaa 2 - 4 vuodessa.

 

Koko lukion käyville pakolliset oppiaineet

Pakollisia aineita ovat äidinkieli tai suomi toisena kielenä,  englanti A-oppimäärä (opiskelu  aloitettu yleensä peruskoulun 3. tai 5. luokalla), ruotsi B1-oppimäärä (opiskelu aloitettu yleensä peruskoulun 7. luokalla), matematiikka, biologia, maantiede, fysiikka, kemia, uskonto tai elämänkatsomustieto, filosofia, historia ja yhteiskuntaoppi.

Matematiikassa kaikille yhteisen kurssin, MAY01, jälken valitaan joko pitkä tai lyhyt oppimäärä. Lyhyen matematiikan suorittaneiden on mahdollista muuttaa lyhyt oppimäärä pitkäksi kuudella kurssilla yhden lukuvuoden aikana – tiedustele matematiikan opettajilta tai  kansliasta.

Uskonnosta tai elämänkatsomustiedosta on suoritettava yksi pakollinen kurssi.

 

Koko lukion käyville valinnaiset oppiaineet ja oppimäärät

Kaikille valinnaisia oppimääriä ovat lyhyet kielet (kielten B3-oppimäärät)  ja psykologia.

B3-kielen opiskelu aloitetaan lukiossa. On mahdollista opiskella myös useampaa B3-kieltä. B2-kielen opiskelu on aloitettu peruskoulun 8. luokalla. Sitä ei opeteta aikuislukiossa, vaan opinnot jatkuvat B3-kielen 3. kurssilta.

 

 

Aikuisten valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen tuntijako:

oppiaineetpakollisten kurssien määräsyventävien valtakunnallisten kurssien määrä

Äidinkieli ja kirjallisuus

tai

suomi toisena kielenä

54

Kielet

  
A-oppimäärä62
B1-oppimäärä52
Muut oppimäärät (B2, B3) 8
Matematiikka   
yhteinen kurssi1 
lyhyt oppimäärä52
pitkä oppimäärä93
Katsomukselliset ja yhteiskunnaliset aineet6 

uskonto tai elämänkatsomustieto

14
historia25
yhteiskuntoppi22
filosofia13
psykolofia 5
Luonnontieteelliset aineet

yhteensä vähintään 5 kurssia

fysiikka1-25
kemia1-23
biologia1-23
maantiede1-22

Muita lukion tehtävään kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia

Teemaopinnot
 1
Yhteensä vähintään44

 

Tuntijaon mukaisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi voi olla koulutuksen järjestäjän päättämiä syventäviä kursseja sekä muita lukion tehtävään kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia.

Opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä kieltä A-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Joko A-kielen tai B1-kielen tulee olla toinen kotimainen kieli. Opiskelijalle tulee varata mahdollisuus opiskella valinnaisena aineena yhtä tai useampaa kieltä.

Oppiaineiden opetuksen lisäksi opiskelijoille annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Ohjaukseen osallistuminen on opiskelijalle vapaaehtoista.