Aikuisten perusopetus

Maahanmuuttajien aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opetus siirtyy Tampereen aikuislukiosta Treduun syksyllä 2020. Päättövaiheeseen tuolloin pyrkivät/siirtyvät opiskelijat aloittavat opintonsa Tredussa. Aikuislukiossa ei enää järjestetä päättövaiheen lähtötasotestejä.

Lisätietoja Tredusta.