Lukio

Katso myös lukion aineet ja kurssit.

Aikuislukiossa otetaan vaiheittain käyttöön uusi opetussuunnitelma syksystä 2016 lähtien.

Aikuislukiossa opiskelu vaatii oman tietokoneen käyttöä.

Lukiolaisen oma tietokone

 

Kenelle aikuislukio on tarkoitettu? Aikuislukiossa voi opiskella lukion alusta tai jatkaa loppuun aiemmin kesken jääneitä lukio-opintoja. Kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt voi ilmoittautua aikuislukioon. Pääsyvaatimuksena on perusopetuksen päättötodistus tai vastaava; keskiarvorajaa ei ole. Myös alle 18-vuotias voi rehtorin päätöksellä opiskella aikuislukiossa.

Voit myös opiskella yksittäisiä lukioaineita aineopiskelijana.

Miten kauan lukio kestää? Tampereen aikuislukiossa voi opiskella lukion iltaopintoina tai etälukiossa. Lukion suorittaminen kestää 2-4 vuotta. Opiskeluaika säädetään lukiolain (629/1998) 24 §:ssä. Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä (L 629/1998). Jos opiskeluaika näyttää ylittävän neljä vuotta,  keskustele rehtorin kanssa suoritusajan pidennyksen mahdollisuudesta.

Jos lähiopetus iltatunneilla ei sovi elämäntilanteeseen, harkitse etälukiota.

Opiskelijan, jonka tarvitsee pitää opintojensa välissä vapaajakso, anoo lupaa opintojen keskeytykseen rehtorilta/apulaisrehtorilta.

Mikäli opiskelijalla ei ole läsnäolomerkintöjä tai suorituksia jaksossa eikä hän ole anonut lupaa keskeytykseen, merkitään hänet tilapäisesti opintonsa keskeyttäneeksi.

Opiskelija, joka ei ole osallistunut opetukseen/saanut kurssisuorituksia kahden peräkkäisen jakson aikana, katsotaan eronneeksi koulusta. Tämän jälkeen opintonsa uudelleen aloittavan tulee ottaa yhteyttä koulun kansliaan ennen opintojensa jatkamista.

Minulla on jo ammattitutkinto. Toisen asteen ammatillinen tutkinto (2½v, 120ov tai 2v täydentävillä opinnoilla lukiossa) oikeuttaa osallistumaan ylioppilastutkintoon. Hyvää yo-tulosta varten on kuitenkin syytä opiskella koeaineista riittävästi kursseja. Voit opiskella myös koko lukion  päättötodistukseen asti.

Minulla on jo lukion päättötodistus. Voit opiskella lukioaineita aineopiskelijana. Tavoitteesi voi olla suorittamatta jäänyt yo-tutkinto tai muu tietojen parantaminen.

Miten aikuislukion opetus on järjestetty? Opettavat oppimäärät jokaisessa lukioaineessa on jaettu kursseihin. Lukuvuosi (syksystä kevääseen kestävä aika) on puolestaan jaettu jaksoihin. Kukin kurssi kestää yleensä yhden jakson ajan. Sama opetusryhmä kokoontuu kahdesti viikossa kurssilleen. Iltatunnit ovat klo 17 ja klo 20.30 välillä.

Mitä lukio-opiskelu maksaa? Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta. Kirjat on lukio-opiskelijan hankittava itse. Opintojen aikana ja ylioppilaskirjoituksissa käytettävä kannettava tietokone on hankittava itse. Aineopiskelu maksaa 200€ lukuvuosi.

Miten haen Tampereen aikuislukioon? Ilmoittaudu nettissä -ohje vieressä. Sovellus edellyttää, että sinulla on sähköpostiosoite käytössäsi. Voit aloittaa opinnot minkä tahansa jakson alusta.

Tarvitsenko omaa tietokonetta opintojen aikana? Kyllä. Ylioppilaskoe muuttuu sähköiseksi vaiheittain 2016 - 2019. Jokainen sähköistä koetta tekevä kokelas tarvitsee kokeen ajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen. Sähköinen ylioppilaskoe vaatii opintojen aikana harjoittelua, joten myös opiskelun aikana päätelaite on välttämätön apuväline. Tampereen kaupungin ohjeistuksia lukiolaisen omasta tietokoneesta löydät tästä linkistä. Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistuksen päätelaitteesta löydät puolestaan tästä linkistä. Muuta tietoa sähköisiin ylioppilaskokeisiin liittyen löydät lautakunnan internetsivuilta www.ylioppilastutkinto.fi

Kuka voi ilmoittautua ylioppilastutkintoon Tampereen aikuislukiossa? Aikuislukion varsinaiset (tutkintotavoitteiset) opiskelijat ilmoittautuvat aikuislukion järjestämiin kokeisiin. Ylioppilastutkinnon muualla kuin Tampereen aikuislukiossa suorittaneet korottajat tai täydentäjät  ilmoittautuvat ensisijaisesti omaan lukioonsa. Tampereen aikuislukioon yo-kokeeseen voi ilmoittautua vain, jos opiskelija on ollut aikuislukiossa tutkintotavoitteisena opiskelijana tai aineopiskelijana viimeistään lukuvuoden 2. jaksossa (kevään kirjoitukset) tai 5. jaksossa (seuraavan syksyn kirjoitukset).

Olen opiskelijana toisessa lukiossa ja ilmoittautunut oman lukion kautta ylioppilaskirjoituksiin. Voinko tulla suorittamaan ylioppilaskokeen Tampereen aikuislukioon? Valitettavasti et. Tampereen aikuislukioon ei oteta tilapuutteen vuoksi toisen koulun kautta ilmoittautuneita kokelaita suorittamaan koetta. Tampereella kirjoituspaikkaa voi kysyä muista lukioista.