Etälukio

Aikuislukiossa opiskelu vaatii oman tietokoneen käyttöä.

YTL:n ohje päätelaitteesta

Lukiolaisen oma tietokone

 

Jos olet 18 vuotta täyttänyt, aikuislukio kiinnostaa mutta et pysty osallistumaan säännölliseen iltaopetukseen, tule etälukioon.

 

Uusi opetussuunnitelma ja verkkomuotoinen etälukio

Tampereen aikuislukion etäopetus muuttuu uuden opetussuunnitelman myötä verkko-opiskeluksi vaiheittain 2016 - 2019. Lukuvuonna 2017 - 2018 tarjottavien uuden opetussuunnitelman mukaisten etälukion kurssien (kurssikoodien edessä ei ole z-kirjainta, esim. ÄI10) opetus koostuu opettajan ilmoittamista tutoroinneista sekä kurssiin liittyvien testien ja muiden osasuoritusten suorittamisesta. Kurssiin saattaa sisältyä myös lähiopetustunteja, joihin osallistuminen on suositeltavaa, mutta ei pakollista. Tarkempia tietoja kurssin suorittamisesta saat kurssin opettajalta.

Vanha opetussuunnitelma ja etälukio

Vanhan opetussuunnitelman mukaisesti (lukujärjestyksissä z-etumerkinnällä olevat kurssit, esim. zÄI5) opetettavavien etälukion kurssien opiskelu jakautuu lähi- ja etätyöskentelyyn. Kurssin lähiopetus muodostuu perehdytyksestä,  kolmesta lähiopetustunnista ja yleensä kokeesta. Näillä selvitellään kurssin ongelma-alueita ja rakennetaan kurssin sisällöstä itseopiskelujaksoja varten tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia.  Etäopiskeluosuus on  itsenäistä työskentelyä verkossa opettajan ohjauksessa. Opiskelijat voivat pitää yhteyttä opettajaan erityisinä tutorointiaikoina. Silloin opettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse tai heitä voi mennä  tapaamaan koululle.

Moodle-oppimisalusta

Kurssien apuna käytetään Moodle-oppimisalustaa, jossa tehdään harjoituksia sekä pidetään yhteyttä opettajiin ja toisiin opiskelijoihin.

Etälukion jaksotus

Etälukion jaksot ovat samat kuin iltalukion. Kokeet annetaan takaisin palautustunneilla, jolloin saa palautetta etenemisestä ja ainekohtaista ohjausta. Samana iltana ovat myös seuraavan jakson perehdytys, ns. pohjatunnit, jolloin opiskelija saa tietoa ja materiaalia seuraavan jakson kursseja varten.