Tampereen aikuislukion logo-suunnittelukilpailu on päättynyt

4.12.2017

Tuloksista ilmoitetaan myöhemmin

 

Suunnittele logo Tampereen aikuislukiolle

Kilpailun säännöt

  • Kilpailun järjestäjä on Tampereen aikuislukio.
  • Kilpailuaika on 1.12.2017 - 31.1.2018.
  • Tulokset julkistetaan 9.3.2018.
  • Kilpailu on avoin kaikille.

 

Vaatimukset

  • Logon tulee toimia sähköisessä ja painetussa käyttöympäristössä sekä pienessä että suuressa koossa, värillisenä ja mustavalkoisena.
  • Logon on oltava sähköisessä muodossa.
  • Logon yhteydessä käytetään tarpeen mukaan tekstejä Tampereen aikuislukio ja etälukio joko erikseen tai yhdessä. Logoa käytetään sopivissa yhteyksissä myös ilman tekstiä. Tekstiä ei ole pakko sijoittaa logoehdotukseen, mutta tekijä voi halutessaan tehdä ehdotuksen myös versioista tekstillä ja ilman ja mahdollisesta kirjasinsuosituksesta. Lähtökohtaisesti logoehdotukset jätetään kuitenkin ilman tekstiä.

 

Osallistumisoikeus ja ohjeet

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö. Logoehdotusten määrää per osallistuja ei ole rajoitettu. Tiedostot tulee nimetä niin, että niistä käy ilmi suunnittelijan nimimerkki sekä ehdotuksen numero (esim. nimimerkki.ehdotusnumero.pdf). Suunnittelijan nimi ja yhteystiedot tulee liittää viestiin, mutta ei siis logoehdotukseen, ja viestin aiheeksi pannaan Logokilpailu.

Logoehdotuksen tulee olla kilpailuun osallistuvan henkilökohtaisesti suunnittelema. Osallistuja vastaa siitä, että hänen lähettämänsä materiaali ei loukkaa esimerkiksi muiden tekijänoikeuksia. Kilpailija vakuuttaa, että hänellä on oikeudet tunnuksen käyttämiseen kilpailutyönä näiden sääntöjen mukaisesti sekä oikeus edelleen luovuttaa näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet Tampereen aikuislukiolle.

 

Kilpailutöiden toimitus

Logoehdotukset tulee toimittaa 31.1.2018  mennessä sähköpostiosoitteeseen elina.karapalo@tampere.fi, kukin ehdotus omana sähköpostiviestinään, jonka aiheeksi on pantu Logokilpailu.

Kilpailutyöt toimitetaan sähköisesti mieluiten vektorigrafiikka- (AI) tai PDF-muodossa. Kilpailuehdotuksen voi kuitenkin toimittaa myös esimerkiksi JPG-, PSD- tai TIFF-tiedostona

Logoehdotuksiin liitetään tekijän nimimerkki, ei nimeä, ja tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) kerrotaan samassa viestissä. Logoehdotuksia ei palauteta. Vain sähköpostilla määräaikaan mennessä lähetetyt logoehdotukset osallistuvat kilpailuun.

 

Kilpailutöiden arviointi

Kaikki kilpailuun osallistuvat työt esitellään nimettöminä Tampereen aikuislukion markkinointitiimille ja johtoryhmälle, jotka arvioivati ne ja valitsevat voittajan. Arvioinnissa voidaan käyttää apuna asiantuntijoita ja siinä kiinnitetään huomiota logon tekniseen ja visuaaliseen kokonaisuuteen ja toimivuuteen, logon selkeyteen sekä siihen, miten se ilmentää mahdollisimman luovasti, huomionarvoisesti ja mieleenpainuvasti Tampereen aikuislukiota ja etälukiota.

 

Tulosten julkistaminen ja palkinto

Tulokset julkistetaan 9.3.2018 

Voittajalle ilmoitetaan tulos henkilökohtaisesti ja voittologo ja sen tekijä, mikäli hän sallii nimensä maininnan, julkistetaan Tampereen aikuislukion verkkosivuilla ja koulun Facebook-sivuilla. Voittaneen logon tekijä palkitaan 50€ lahjakortilla hänen valitsemaansa liikkeeseen.

Tekijänoikeudet ja logon käyttöönotto

Voittajatyön tekijä sitoutuu siirtämään kaikki tekijänoikeudet, sisältäen oikeudet mahdollisiin muutoksiin, Tampereen aikuislukiolle ilman erillistä korvausta. Kilpailun voittaja sitoutuu toimittamaan logon kilpailun päätyttyä myös muissa mahdollisissa tallennusmuodoissa ja alkuperäismuodossaan. Kaikkien muiden logoehdotusten osalta tekijänoikeus säilyy tekijöillä.

Tampereen aikuislukiolla on oikeus tehdä logoon muutoksia. Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun lähetettyihin kuviin ja piirroksiin liittyviä oikeuksia muille kuin Tampereen aikuislukiolle. Kilpailun järjestäjä varaa itselleen myös oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta.

Mikäli voittajalogo valitaan Tampereen aikuislukion logoksi, se otetaan käyttöön koulun julkaisujen ja muiden materiaalien päivitysten yhteydessä vuoden 2018 aikana. Logoa käytetään mm. verkkosivuilla ja tiedotteissa.

Lisätietoa Tampereen aikuislukiosta saa koulun verkkosivuilta (https://aikuislukio.tampere.fi/) sekä markkinointitiimiltä sähköpostitse osoitteesta elina.karapalo@tampere.fi. Tampereen aikuislukion löytää myös Facebookista.